Wie ben ik?

Ik stel me graag even aan u voor. Mijn naam is Carona Theunissen. Na ruim twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de Semiconductorswereld, heb ik met veel enthousiasme een switch gemaakt naar de gezondheidszorg. In 2010 ben ik de vierjarige HBO opleiding Huidtherapie gaan volgen aan de Hogeschool Utrecht en in juli 2014 ben ik afgestudeerd. Gedurende deze periode heb ik tevens de opleidingen Schoonheidsspecialiste en Pedicure gevolgd en met goed resultaat afgerond. Tijdens de opleiding Huidtherapie heb ik verschillende interessante stages gelopen, zoals bij Enface Clinique, het Radboud Ziekenhuis en het CWZ, afdeling Plastisch Chirurgie. Tevens heb ik leerzame stages gelopen bij andere huidtherapeuten, zoals bij Annikki van der Plaats, Huid- en Oedeemtherapie.


De huid heeft mij altijd gefascineerd, mede vanwege huidproblemen vanaf mijn pubertijd. Het juist verzorgen van de huid is essentieel voor mij. Als huidtherapeut kan ik paramedisch en esthetische behandelingen verzorgen. Het is voldoening gevend om mensen met huidaandoeningen van dienst te zijn, maar ook om mensen een tevreden gevoel te geven, bijdragend aan een goede kwaliteit van leven.


Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), de organisatie die opkomt voor de belangen van huidtherapeuten in Nederland en bij DALA (Dutch Aesthetic Laser Association), de enige beroepsvereniging in Nederland die zich serieus inzet voor de kwaliteit van laser, licht en op energie gebaseerde behandelingen.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister van Paramedici en volg regelmatig bij- en nascholingscursussen om mijn kennis op peil te houden.


Graag verwelkom ik u in mijn praktijk!

Missie


Mijn missie is mensen met een hulpvraag betreffende een huidaandoening een effectieve behandeling aan te bieden en goede voorlichting te geven. Hierbij streef ik ernaar de bezoeker de aandacht en zorg te bieden die nodig is met het oog op herstel, dan wel verbetering van de kwaliteit van leven. Het esthetisch aspect vind ik net zo belangrijk in deze en zal zeker niet op de achtergrond gesteld worden.


Visie

Mijn visie is om in een maatschappij met toenemende vraag naar optimale huidzorg, paramedisch en esthetisch, te bieden. De bezoeker en zijn/haar verwachting wil ik centraal stellen in deze, wat ongetwijfeld zal resulteren in een steeds uitbreidend klantentevredenheid, waarbij ik tevens bouw aan een goede naamsbekendheid en marktpositie door het leveren van kwalitatief goede en deskundige zorg.

CaDeClin:  ook te vinden op

HuidzorgZoeker.nl